Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 11. září 2019

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

CSc

Pojem, výraz, heslo, co je to CSc?

CSc čili candidatus scientiarum, kandidát věd je zkratka, která se umisťuje za jméno a odděluje se od něj čárkou. Jedná se o bývalou nižší akademickou hodnost zastavenou v roce 1998, kterou udělovaly vysoké školy nebo ČSAV. Hodnost CSc se řídila sovětským vzorem, po zastavení byla zkratka CSc nahrazena doktorským titulem Ph.D. Tento titul standardně označuje vědce.

Heslo CSc se nachází v kategorii Školství

Tinder

Pojem, výraz, heslo, co je to Tinder?

Tinder je název pro mobilní aplikaci založenou na principu online seznamky. Uživatelé mezi sebou mohou navazovat kontakty kdykoli a kdekoli. Aplikace funguje od roku 2012. Tinder využívá Facebook a určení polohy. Zájemce vytvoří svůj profil a zájem vyjadřuje posunem nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud se osoby označí navzájem, jsou upozorněny, že je možno navázat kontakt.

Pojem Tinder je v kategorii Internet

Krajní pravice

Pojem, výraz, heslo, co je to Krajní pravice?

Krajní pravice je politické pojmenování takových idejí a aktivit, jejichž základem je centralismus, autoritářství, nacionalismus a další směry, které jsou označovány také jako ultrapravicové. Mohou vést až ke xenofobii a rasismu. Jejich ideálem je autoritativní společenské uspořádání bez rovnosti lidí a demokracie. Krajní pravice není zcela jednotná, má mnoho různých směrů. V současnosti se sem řadí i ultranacionalisté, neonacisté a neofašisté.

Heslo Krajní pravice se nachází v kategorii Politika

Pravý úhel

Pojem, výraz, heslo, co je to Pravý úhel?

Pravý úhel je pojmenování takového úhlu, který je čtvrtinou plného úhlu či polovinou úhlu přímého. Název vznikl nepřesným překladem z latiny, ze sousloví angulus rectus. Pravý úhel má 90 stupňů. Pokud se zakresluje na výkresy, označuje se tečkou v obloučku a co nejblíže průsečíku. Pravý úhel se konstruuje několika způsoby, např. pomocí úhloměru či šablony nebo trojúhelníkem s ryskou, klasicky pomocí kružítka a tužky nebo použitím trojúhelníků a Pythagorovy věty.

Výraz Pravý úhel je v kategorii Matematika

Esej

Pojem, výraz, heslo, co je to Esej?

Esej je literární útvar, který se řadí k literárně publicistickému žánru. Esej bývá úvahou na určité téma, má kratší nebo střední rozsah. Problémy se posuzují v širším kontextu, autor se zamýšlí na fakty a hodnotí je. Typické je kladení otázek a hledání odpovědí. Naznačována bývají i řešení. Autor hovoří se sebou i s čtenářem. Eseje se nejčastěji zaměřují na literární, politická, společenská, vědecká a umělecká témata. Esej může mít i fotografickou nebo filmovou podobu.

Termín Esej se nachází v sekci Literatura

MWh

Pojem, výraz, heslo, co je to MWh?

MWh je zkratka pro megawatthodinu, jednotku, která se nejčastěji využívá u spotřeby elektrické energie. 1 MWh je milion watthodin a tisíc kilowatthodin. Watthodina je jednotka energie, která vyjadřuje množství energie spotřebované při jednohodinovém nepřetržitém provozu určitého elektrického zařízení. Do MWh se převádí i spotřeba plynu, která se jinak měří v metrech krychlových.

Výraz MWh je v sekci Zkratky

Akvizice

Pojem, výraz, heslo, co je to Akvizice?

Průběh získávání nějakého předmětu, věci nebo i osoby pro své záměry a zároveň cíl celého tohoto procesu. V ekonomické oblasti akvizice znamená především převzetím určitého podniku jinou firmou, situaci, kdy dojde k nákupu podniku. Ve finančnictví pojmem akvizice označujeme získávání zákazníků díky osobnímu jednání.

Termín Akvizice se nachází v sekci Ekonomie

Manifest

Pojem, výraz, heslo, co je to Manifest?

Manifest je projev písemného nebo ústního charakteru, je veřejný a slavnostní. Vyjadřuje se jím nějaké programové prohlášení. K nejznámějším manifestům patří Manifest Komunistické strany autorů Karla Marxe a Bedřicha Engelse, ve kterém byl představen program Svazu komunistů. V kulturní oblasti je známý například Manifest české moderny, který formuloval názory a požadavky mladých umělců.

Termín Manifest patří do sekce Politika

Vila

Pojem, výraz, heslo, co je to Vila?

Vila je definována jako samostatná obytná stavba, ve které žije jedna či více rodin. Tato budova mívá jedno až dvě nadzemní podlaží, garáž a zahradu. Je postavena z betonu nebo cihel. Vily byly původně luxusním obydlím majitelů statku a nacházely se mezi poli a hospodářskými staveními. Stavěny byly již ve starověku a antice, kde vlastnictví vil patřilo ke znakům bohatství. V současné době stojí vily v částech města s podobnými budovami, kde tvoří vilové čtvrti.

Termín Vila se nachází v kategorii Stavebnictví

Štěstí

Pojem, výraz, heslo, co je to Štěstí?

Vnitřní osobní pocit spokojenosti a trvalého naplnění života. Pocit štěstí a blaženosti je u každého člověka trochu jiný, pro někoho symbolem štěstí bohatství a blahobyt, pro jiného rodina nebo osobní svoboda. V jiném smyslu vnímáme štěstí i jako konkrétní radostnou událost v životě, na které většinou nemáme žádnou nebo minimální zásluhu, například výhra v loterii.

Heslo Štěstí se nachází v sekci Psychologie


Klíčová slova: Vila, význam pojmu, přesný výraz, slovník, co znamená, Akvizice, Manifest, Pravý úhel, heslo, wiki, MWh, Štěstí, význam slova, CSc, co to je, pojem, vysvětlení, popis, informace, Esej, Tinder, Krajní pravice, význam, formulace, synonymum, termín

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Apologeta

kdo je to Apologeta?

Apologeta, v překladu promluva proti někomu, je označení pro skupinu lidí i jednotlivé osoby, propagují nějakou myšlenku nebo názor, které pak také obhajují. Většinou jde o určitý druh náboženství, filozofii, ideologický námět nebo politické přesvědčení. Mnohdy není apologeta objektivní a může fakta interpretovat výhradně ve prospěch vlastního názoru.

Slovo Apologeta se nachází v kategorii Náboženství

Xena

kdo je to Xena?

Xena je fiktivní postava bojovnice z amerického seriálu Xena: The Warrior Princess. Seriál se odehrává v blíže neurčené době (starověké Řecko), spadá do žánru fantasy a je odnoží seriálu Herkules. Postavu Xeny ztvárnila herečka Lucy Lawless.

Text Xena je v kategorii Fikce

Disident

kdo je to Disident?

Slovem disident označujeme člověka, který je odpůrcem politického režimu v totalitních, nedemokratických státech a aktivně a nenásilně proti němu bojuje. Disidenti bývají za svou činnost trestání vězením nebo i smrtí. Komunita disidentů bývá označována jako disent.

Slovo Disident se nachází v kategorii Politika

Optimista

kdo je to Optimista?

Optimismus představuje pozitivní pohled na život, snahu vidět všechno z té lepší stránky. Opakem optimismu je pesimismus, opačný úhel pohledu. Známý je příklad se sklenicí: optimista řekne, že je napůl plná, dle pesimisty je napůl prázdná.

Heslo Optimista je v kategorii Psychologie

Nymfa

kdo je to Nymfa?

Slovem nymfy byly v mytologii antického Řecka označovány bohyně nebo polobohyně vod, hor a lesů, něco jako víly nebo přírodní božstva. Byly popisovány jako krásné a přívětivé k lidem, jejich posláním byly zábava, zpěv a tanec.

Heslo Nymfa se nachází v sekci Mytologie

Císař

kdo je to Císař?

Císař je nositelem nejvyšší panovnické hodnosti. Samotný název byl odvozen od jména Caesar, které se v Římské říši používalo jako titul. Císař bývá oslovován jak císařské Veličenstvo. První císaři vládli v Římské říši, později se titul rozšířil i do říší dalších. V současnosti je znám pouze jeden panující císař – císař Akihito v Japonsku.

Slovo Císař je v sekci Panovníci

Protestant

kdo je to Protestant?

Protestant je zastánce náboženského reformního hnutí, které vznikalo především v západní Evropě v době středověku a novověku. Jednalo se o křesťanské směry, z nichž nejvýznamnější byla reformace, kterou svým vystoupením zahájil Martin Luther. Jako protestanté byli původně označováni ti, kteří protestovali proti zákazu reformace, později nabylo toto pojmenování širšího významu a platilo pro všechny křesťany, kteří reformaci vyznávali. Pro protestanty se používá také označení evangelíci. Protestant požaduje zastavení zneužití náboženské moci, právo bohoslužeb v lidovém jazyce a nápravu církve a klade důraz na význam Písma svatého.

Heslo Protestant se nachází v sekci Křesťanství

Psychopat

kdo je to Psychopat?

Psychopat je člověk trpící závažnou formou antisociální poruchy osobnosti (např. narcismus, paranoia, schizoidní nebo histrónská porucha osobnosti). Chování takových jedinců vykazuje odchylky (deviace) od běžných vzorců chování v určitých situacích. Příčiny můžou být různé, pomáhat mohou různé formy terapie, ale úplně vyléčit se psychopatie nedá.

Text Psychopat patří do sekce Poruchy

Buzna

kdo je to Buzna?

Slovo buzna označuje homosexuálního muže. Označení buzna vychází ze slova buzerant, které je odvozeno od severoitalského slova buzarada, které označovalo člena hnutí bogomilů. Ti byli označováni za kacíře a přisuzovali se jim různé neřesti a hříchy včetně homosexuality.

Slovo Buzna se nachází v kategorii Hanlivé

Sofie Chrtková

kdo je to Sofie Chrtková?

Sofie Chrtková je novinářka a blogerka. Své blogy a články uveřejňuje na webu vasevec.cz nebo na parlamentnilisty.cz i jinde.

Heslo Sofie Chrtková se nachází v sekci Novináři


Klíčová slova: význam, Vila, synonymum, termín, lidé, životopis, vysvětlení, popis, etymologie, Esej, biografie, heslo, význam pojmu, slovník, formulace, přesný význam, wiki, CSc, MWh, Pravý úhel, osobnosti, popis, co to je, přesný výraz, význam slova, informace, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na čtvrtek 19 září 2019        Tip na středu 18 září 2019
Tip na úterý 17 září 2019        Tip na pondělí 16 září 2019
Tip na neděli 15 září 2019        Tip na sobotu 14 září 2019
Tip na pátek 13 září 2019        Tip na čtvrtek 12 září 2019
Tip na středu 11 září 2019        Tip na úterý 10 září 2019
Tip na pondělí 9 září 2019        Tip na neděli 8 září 2019
Tip na sobotu 7 září 2019        Tip na pátek 6 září 2019