Co je to?
Odborný výraz, definice slova Klenba. Co znamená pojem Klenba z kategorie Stavebnictví?

Co je to Klenba? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Klenba

Klenba je druh stavební konstrukce. Jejími typickými znaky jsou samonosnost a vypouklý tvar směrem nahoru. Používá se k zakrytí určitého prostoru nebo jako strop. Klenba přenáší váhu na svislé i vodorovné podpory.
Použití kleneb bylo náročné a nákladnější, bylo však možno používat nehořlavé materiály a zastropovat i vysoké a velké prostory. Od 19. století byly klenby nahrazovány jednoduššími konstrukcemi, nosníky z oceli a železobetonem.

Význam slova, termín, co je to Klenba? Odborný výraz, definice slova Klenba. Co znamená pojem Klenba z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Klenba s kolegy na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Klenba je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: význam, význam slova, heslo, definice, slovník, pojem, Stavebnictví, Klenba, význam pojmu, informace, co to je, přesný význam, Klenba, přesný výraz, Stavebnictví, popis

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Klenba? resp. jaký je význam slova Klenba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klenba, odpověď na dotaz co je to Klenba?. Víte např. kdo to je Lapiduch? Znáte a víte kdo je Lapiduch? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Stavebnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.