Co je to?
Definice odborného termínu, slova Extravilán. Co znamená pojem Extravilán z kategorie Stavebnictví?

Co je to Extravilán? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Extravilán?

Extravilán je pojem užívaný v oblasti architektury, územního plánování nebo zeměměřičství. Jde o komplexní pojmenování nezastavěné části katastrálního území obce nebo obce samotné. Do jeho oblasti se započítávají i osaměle stojící budovy. Je větší než zastavěná plocham, většinou se nachází přímo kolem ní a je ohraničen katastrem obce.
Extravilán je obvykle tvořen lesy, loukami, poli, pastvinami a dalšími podobnými plochami bez zástavby.

Význam slova, termín, co je to Extravilán? Definice odborného termínu, slova Extravilán. Co znamená pojem Extravilán z kategorie Stavebnictví?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Extravilán s vašimi přáteli na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Extravilán je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: co to je, význam pojmu, heslo, slovo, význam, přesný výraz, formulace, Extravilán, popis, definice, termín, vysvětlení, synonymum, Extravilán, Stavebnictví, co znamená

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Extravilán? resp. jaká je definice termínu Extravilán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Extravilán, odpověď na dotaz co je to Extravilán?. Víte např. kdo to je Primátor? Znáte a víte kdo je Realista? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Stavebnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.