Co je to?
Výraz, termín, definice slova Cimbuří. Co znamená odborný pojem Cimbuří z kategorie Stavebnictví?

Co je to Cimbuří? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Cimbuří?

Cimbuří se nachází na vrcholu hradeb. Je ozubené, takže umožňuje lepší úkryt před případnými obléhateli a pro obránce poskytuje bezpečný úkryt i možnost efektivně bojovat.
Cimbuří bylo používáno již ve starověku Řeky i Římany. Od konce 14. století se cimbuří postupně proměňovalo, zuby se rozšiřovaly a z proluk se tak staly střílny. Původní obranný prvek tak ztratil smysl a zůstal pouze jako estetický doplněk.

Význam slova, termín, co je to Cimbuří? Výraz, termín, definice slova Cimbuří. Co znamená odborný pojem Cimbuří z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Cimbuří s vašimi kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Cimbuří se nachází v sekci Stavebnictví

Klíčová slova: heslo, slovo, Cimbuří, přesný význam, Stavebnictví, co znamená, popis, slovník, synonymum, vysvětlení, informace, definice, co to je, Stavebnictví, Cimbuří, pojem

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Cimbuří? resp. co se přesně ukrývá za slovem Cimbuří? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cimbuří, odpověď na dotaz co je to Cimbuří?. Víte např. kdo to je Alexandra Mynářová? Znáte a víte kdo je Disident? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Stavebnictví. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.