Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Co to je Komprese? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Komprese?

Komprese obecně znamená zmenšení objemu. V případě komprese dat se můžeme setkat i s názvem komprimace. Cílem je snížení objemu dat. Dělí se ztrátovou a bezeztrátovou kompresi. Při ztrátové je sice zmenšení objemu dat výraznější, ale může dojít ke ztrátě některých informací. Ztrátová komprese se používá u videa, obrázků (formát jpeg) nebo u zvukových nahrávek (formát mp3). Vhodně zvolený stupeň komprese výrazně sníží velikost souboru (případně sníží velikost datového přenosu po síti) při minimálních změnách oproti originálu. Bezeztrátová komprese umožňuje vrátit původní podobu souboru beze změn, což je důležité například u textových dokumentů, počítačových programů apod. Ke komprimaci se používají speciální programy jako např. WinRAR nebo WinZip nebo ji lze provádět prostřednictvím souborových manažerů jako je např. Total commander. Komprimované soubory mají nejčastěji přípony .zip, .rar, .7z apod.

Význam slova, termín, co je to Komprese? Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Komprese) můžete sdílet se známými na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Komprese patří do kategorie Software

Klíčová slova: informace, Software, pojem, co znamená, přesný význam, význam, Komprese, popis, formulace, slovo, Software, wiki, význam slova, definice, přesný výraz, slovník

Ve Wikipedii se o termínu Komprese píše následující

Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro jejich archivaci nebo pro přenos přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti, např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Komprese? resp. jaká je definice slova Komprese? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komprese, odpověď na dotaz co je to Komprese?. Víte např. kdo to je Konzul? Znáte a víte kdo je Dana Drábová? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Komprese hledat i v jiných kategoriích (než Software) Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.