Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Co to je Komprese? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Komprese

Komprese obecně znamená zmenšení objemu. V případě komprese dat se můžeme setkat i s názvem komprimace. Cílem je snížení objemu dat. Dělí se ztrátovou a bezeztrátovou kompresi. Při ztrátové je sice zmenšení objemu dat výraznější, ale může dojít ke ztrátě některých informací. Ztrátová komprese se používá u videa, obrázků (formát jpeg) nebo u zvukových nahrávek (formát mp3). Vhodně zvolený stupeň komprese výrazně sníží velikost souboru (případně sníží velikost datového přenosu po síti) při minimálních změnách oproti originálu. Bezeztrátová komprese umožňuje vrátit původní podobu souboru beze změn, což je důležité například u textových dokumentů, počítačových programů apod. Ke komprimaci se používají speciální programy jako např. WinRAR nebo WinZip nebo ji lze provádět prostřednictvím souborových manažerů jako je např. Total commander. Komprimované soubory mají nejčastěji přípony .zip, .rar, .7z apod.

Význam slova, termín, co je to Komprese? Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Líbí se vám definice co je to Komprese? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády, známými a přáteli na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Komprese je v kategorii Software

Co znamená pojem Komprese? Výraz, definice slova z Wikipedie

Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro jejich archivaci nebo pro přenos přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti, např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Klíčová slova: popis, pojem, přesný výraz, informace, vysvětlení, význam, formulace, wiki, slovo, slovník, popis, termín, co znamená, význam slova, význam pojmu

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Komprese? resp. jaká je definice termínu Komprese? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komprese, odpověď na dotaz co je to Komprese?. Víte např. kdo to je Archanděl Michael? Znáte a víte kdo je Hermafrodit? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Komprese i v jiných kategoriích (než Software). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.