Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Co to je Komprese? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Komprese?

Komprese obecně znamená zmenšení objemu. V případě komprese dat se můžeme setkat i s názvem komprimace. Cílem je snížení objemu dat. Dělí se ztrátovou a bezeztrátovou kompresi. Při ztrátové je sice zmenšení objemu dat výraznější, ale může dojít ke ztrátě některých informací. Ztrátová komprese se používá u videa, obrázků (formát jpeg) nebo u zvukových nahrávek (formát mp3). Vhodně zvolený stupeň komprese výrazně sníží velikost souboru (případně sníží velikost datového přenosu po síti) při minimálních změnách oproti originálu. Bezeztrátová komprese umožňuje vrátit původní podobu souboru beze změn, což je důležité například u textových dokumentů, počítačových programů apod. Ke komprimaci se používají speciální programy jako např. WinRAR nebo WinZip nebo ji lze provádět prostřednictvím souborových manažerů jako je např. Total commander. Komprimované soubory mají nejčastěji přípony .zip, .rar, .7z apod.

Význam slova, termín, co je to Komprese? Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Komprese můžete samozřejmě sdílet s kolegy na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Komprese je v sekci Software

Klíčová slova: popis, wiki, informace, význam pojmu, heslo, Software, synonymum, slovo, Komprese, formulace, význam slova, co znamená, co to je, význam, pojem, vysvětlení

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Komprese dozvíte následující

Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro jejich archivaci nebo pro přenos přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti, např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí.

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Komprese? resp. jaký je význam slova Komprese? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komprese, odpověď na dotaz co je to Komprese?. Víte např. kdo to je Rambo? Znáte a víte kdo je Dana Drábová? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Software. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.