Co je to?
Odborný výraz, definice slova Stáž. Co znamená pojem Stáž z kategorie Školství?

Co je to Stáž? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Stáž?

Stáží se rozumí buď delší studijní pobyt, nebo pracovní stáž za účelem získání nových zkušeností. Jedná se o formu tzv. dalšího vzdělávání.

Význam slova, termín, co je to Stáž? Odborný výraz, definice slova Stáž. Co znamená pojem Stáž z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s blízkými na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Stáž se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: slovo, termín, Stáž, co to je, informace, formulace, přesný výraz, pojem, heslo, wiki, popis, význam slova, co znamená, slovník, Školství, přesný význam

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Stáž dozvíte následující

Mezi efektivní formu dalšího vzdělávání, kdy je možné dosáhnout praktického vzdělávání založeného na reálných požadavcích trhu, se řadí stáže ve firmách. Hlavním přínosem pro stážisty je získání praktických zkušeností a znalostí ve svém oboru, nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce. Stáže ve firmách nepředstavují pro stážisty pouze investici do své vlastní budoucnosti, ale existuje taky reálná šance pro získání nového zaměstnání přímo ve firmě. Poskytovatelé stáží (firmy) mají zase ojedinělou možnost vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají.

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Stáž? resp. jaký je přesný význam slova Stáž? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Stáž, odpověď na dotaz co je to Stáž?. Víte např. kdo to je Vývojář? Znáte a víte kdo je Defraudant? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Stáž v jiné sekci než Školství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.