Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Sponse. Co znamená pojem Sponse z kategorie Školství?

Co to je Sponse? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Sponse?

Sponse je slavnostní slib, který se skládá při obřadu promoce, tedy při ukončování studia, kdy je absolventům udělován akademický titul a předáván diplom.
Po vyvolání jména vyjde absolvent na pódium, dotkne se žezla a proběhne vyřčení slibu. Poté si potřese rukou s představitelem školy, většinou děkanem a převezme diplom. Při sponze se má absolvent dívat na děkana. Pak oficiální akt končí a následují soukromé oslavy.

Význam slova, termín, co je to Sponse? Odborný termín, výraz, slovo Sponse. Co znamená pojem Sponse z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Sponse se nachází v sekci Školství

Klíčová slova: heslo, synonymum, Sponse, popis, termín, Školství, Školství, informace, význam slova, co znamená, formulace, přesný výraz, význam pojmu, slovo, definice, přesný význam

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Sponse? resp. co přesně znamená slovo Sponse? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sponse, odpověď na dotaz co je to Sponse?. Víte např. kdo to je Dominik Hašek? Znáte a víte kdo je Antropolog? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.