Co je to?
Odborný výraz, definice slova Logopedie. Co znamená pojem Logopedie z kategorie Školství?

Co je to Logopedie? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Logopedie?

Logopedie je vědní obor nebo profese, zabývající se problémy řečových vad a jejich nápravou. Zaměřuje se na narušené komunikační schopnosti z nejrůznějších pohledů a ve všech věkových kategoriích. Logopedie zkoumá a napravuje jak drobné řečové vady, tak rozsáhlé poruchy i nemluvnost. Specializuje se i na vady sluchu a hlasu. Logopedické problémy řeší specialisté v logopedických poradnách, zvláště u dětí. Zde se jedná zvláště o koktavost, breptavost, vývojovou dysfázii nebo opožděný vývoj řeči.

Význam slova, termín, co je to Logopedie? Odborný výraz, definice slova Logopedie. Co znamená pojem Logopedie z kategorie Školství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Logopedie je v kategorii Školství

Klíčová slova: co to je, popis, formulace, definice, význam pojmu, přesný význam, wiki, co znamená, informace, synonymum, vysvětlení, Školství, pojem, Logopedie, význam, Logopedie

Co znamená pojem Logopedie? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií (Lechta, 2005). Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Logopedie? resp. co vlastně znamená slovo Logopedie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logopedie, odpověď na dotaz co je to Logopedie?. Víte např. kdo to je Biolog? Znáte a víte kdo je Aleš Háma? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.