Co je to?
Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Co je to Habilitace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Habilitace

Habilitace je označení pro proces udělení titulu vyučujícímu na vysoké škole. Jedná se o řízení k získání postavení docenta. Většinou se toto řízení skládá z vypracování habilitační práce, její obhajoby před odbornou habilitační komisí a mohou být stanoveny i další podmínky – přednášky, učitelská i vědecká praxe, odborné publikace a jiné.
Organizátory habilitací jsou vysoké školy, jmenování docentů provádí jejich rektor. Po skončení habilitačního řízení se lze ucházet o získání profesury.

Význam slova, termín, co je to Habilitace? Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Definici slova Habilitace můžete sdílet s blízkými na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Habilitace se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: Školství, slovník, informace, Habilitace, definice, slovo, termín, význam, synonymum, wiki, pojem, význam pojmu, formulace, přesný výraz, popis

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je přesný význam slova Habilitace? resp. co to je Habilitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Habilitace, odpověď na dotaz co je to Habilitace?. Víte např. kdo to je Bodyguard? Znáte a víte kdo je Jan Amos Komenský? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Habilitace i v jiných kategoriích (než Školství). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.