Co je to?
Definice výrazu Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Co to je Edukace? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Edukace?

Edukace je výraz latinského původu a znamená totéž co vzdělávání, výchovně - vzdělávací proces. Jedná se tedy o proces osvojování nových poznatků a jejich propojování se již známými informacemi.

Význam slova, termín, co je to Edukace? Definice výrazu Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Edukace) můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Edukace patří do sekce Školství

Co znamená pojem Edukace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia. V češtině je pojem vzdělání užíván i v užším významu jako formálně uznané výsledky vzdělávání nebo učení (stupeň vzdělání popřípadě kvalifikace uvedená v Národní soustavě kvalifikací). Původ slova vzdělání - „edukace“ odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: přesný význam, co to je, formulace, význam pojmu, pojem, slovo, význam slova, popis, Školství, informace, popis, slovník, přesný výraz, synonymum, wiki

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je přesný význam slova Edukace? resp. co to je Edukace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Edukace, odpověď na dotaz co je to Edukace?. Víte např. kdo to je Dysgrafik? Znáte a víte kdo je Jirchář? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Edukace i v jiných kategoriích (než Školství). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?