Co je to?
Definice výrazu Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Co to je Edukace? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Edukace

Edukace je výraz latinského původu a znamená totéž co vzdělávání, výchovně - vzdělávací proces. Jedná se tedy o proces osvojování nových poznatků a jejich propojování se již známými informacemi.

Význam slova, termín, co je to Edukace? Definice výrazu Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Edukace? Pak se o tuto stránku podělte s kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Edukace je v kategorii Školství

Klíčová slova: Edukace, co znamená, význam pojmu, termín, popis, vysvětlení, přesný význam, slovník, definice, pojem, Školství, wiki, heslo, slovo, synonymum, přesný výraz

Co označuje termín Edukace? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia. V češtině je pojem vzdělání užíván i v užším významu jako formálně uznané výsledky vzdělávání nebo učení (stupeň vzdělání popřípadě kvalifikace uvedená v Národní soustavě kvalifikací). Původ slova vzdělání - „edukace“ odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Edukace? resp. co označuje slovo Edukace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Edukace, odpověď na dotaz co je to Edukace?. Víte např. kdo to je Ježíš Kristus? Znáte a víte kdo je Sluha? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Edukace v jiné sekci než Školství. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?