Co je to?
Definice výrazu Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Co to je Edukace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Edukace

Edukace je výraz latinského původu a znamená totéž co vzdělávání, výchovně - vzdělávací proces. Jedná se tedy o proces osvojování nových poznatků a jejich propojování se již známými informacemi.

Význam slova, termín, co je to Edukace? Definice výrazu Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Edukace patří do sekce Školství

Klíčová slova: slovník, význam, definice, přesný výraz, synonymum, formulace, Edukace, Školství, Školství, význam pojmu, pojem, slovo, popis, význam slova, Edukace, heslo

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Edukace můžete dozvědět následující

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia. V češtině je pojem vzdělání užíván i v užším významu jako formálně uznané výsledky vzdělávání nebo učení (stupeň vzdělání popřípadě kvalifikace uvedená v Národní soustavě kvalifikací). Původ slova vzdělání - „edukace“ odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Edukace? resp. co znamená slovo Edukace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Edukace, odpověď na dotaz co je to Edukace?. Víte např. kdo to je Nohsled? Znáte a víte kdo je Sluha? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Školství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?