Co je to?

Co je to Zelená karta

Zelená karta
Co je to Zelená karta?

Pojem Zelená karta

Význam slova Zelená karta?

Co znamená Zelená karta?

Cizí státní příslušníci musí v České republice získat zelenou kartu. Ta slouží jako povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Zelená karta usnadňuje přístup cizinců na český pracovní trh. Tito cizinci by měli mít kvalifikaci, po níž je v ČR poptávka. Zelená karta je určena pro cizince ze zemí mimo Evropskou unii.
Cizinec díky zelené kartě může pobývat na území České republiky a může pracovat na místě, na němž byla karta vydána. Existují tři typy zelených karet. Většinou se uděluje karta na 2-3 roky. U karty typu A a B lze její platnost prodlužovat o tři roky.Pojem Zelená karta patří do kategorie Různé

Na stránce jste se mohli dozvědět: Co je to Zelená karta?, resp. co znamená slovo Zelená karta? Je tu uvedeno krátké vysvětlení pojmu Zelená karta. Uvedené informace jsou bez záruky. Termíny mohou mít různé významy (homonyma). Zkuste též hledat synonymum ke slovu Zelená karta.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.