Co je to?
Výraz, termín, definice slova Lignit. Co znamená odborný pojem Lignit z kategorie Různé?

Co je to Lignit? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Lignit?

Lignit je pojmenování jednoho z druhů uhlí. Jedná se o druh podřadnější kvality, který je využíván především jako palivo. Má vlastnosti podobné černému uhlí, ale je mladší a obsahuje příměsi (popel, síra) a vodu ve velkém množství.
Lignit je nejmladším druhem uhlí. Kvalita se může výrazně lišit podle lokality, stáří a geologických podmínek. Jedná se o jeden z nejdůležitějších zdrojů pro výrobu energie, zvláště v evropské oblasti.

Význam slova, termín, co je to Lignit? Výraz, termín, definice slova Lignit. Co znamená odborný pojem Lignit z kategorie Různé?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Lignit) můžete sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Lignit patří do kategorie Různé

Klíčová slova: Lignit, pojem, informace, přesný význam, formulace, popis, definice, Různé, slovník, slovo, přesný výraz, Různé, vysvětlení, Lignit, termín, význam slova

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Lignit? resp. jaký je význam pojmu Lignit? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lignit, odpověď na dotaz co je to Lignit?. Víte např. kdo to je David Rockefeller? Znáte a víte kdo je Matt Groening? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Lignit v jiné sekci než Různé. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.