Co je to?
Odborný výraz, definice slova Kvalita. Co znamená pojem Kvalita z kategorie Různé?

Co je to Kvalita? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Kvalita

Kvalita je pojem, který označuje vlastnosti nějaké věci. Kvalitu lze zjišťovat jednotlivými smysly, její vnímání tedy může být poněkud subjektivní.
V obyčejném životě se s kvalitou setkáváme především v oblasti obchodu, kde kvalita označuje hodnotu zboží nebo služeb, pojem kvalita se používá i ve spojení s abstraktními pojmy (např. kvalita vztahu apod.). Pokud je něco označováno jako kvalitní, jedná se o pozitivní hodnocení.

Význam slova, termín, co je to Kvalita? Odborný výraz, definice slova Kvalita. Co znamená pojem Kvalita z kategorie Různé?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Kvalita můžete sdílet s vašimi kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Kvalita je v kategorii Různé

Klíčová slova: význam slova, synonymum, Různé, pojem, wiki, termín, přesný výraz, přesný význam, definice, Různé, informace, slovo, Kvalita, co znamená, význam pojmu, slovník

Co označuje termín Kvalita? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?) Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním. V důsledku toho ovšem kvality závisejí na úsudku a schopnostech pozorovatele, kdežto kvantitativní údaje lze obvykle ověřit a jsou objektivnější.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Kvalita? resp. co přesně znamená slovo Kvalita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kvalita, odpověď na dotaz co je to Kvalita?. Víte např. kdo to je Probošt? Znáte a víte kdo je Tatiana Vilhelmová? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Různé). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?