Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Komunální odpad. Co znamená pojem Komunální odpad z kategorie Různé?

Co to je Komunální odpad? Význam slova

Co znamená termín Komunální odpad? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Komunální odpad je označení pro odpadové produkty, které vznikají činností osob na území konkrétní obce. Jeho přesná definice se nachází v zákoně o odpadech a patří sem odpad vyprodukovaný domácnostmi, průmyslový odpad, odpady živnostenské a odpady z úřadů.
Komunální odpad se dělí na domovní odpad, tuhý komunální odpad, živnostenský odpad. Za odvoz a likvidaci odpadu se platí poplatky v různé výši, záleží na tom, kdo odpad produkuje, a na místních vyhláškách.

Význam slova, termín, co je to Komunální odpad? Odborný termín, výraz, slovo Komunální odpad. Co znamená pojem Komunální odpad z kategorie Různé?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Komunální odpad? Pak se o tuto stránku podělte s přáteli a kamarády na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Komunální odpad je v kategorii Různé

Klíčová slova: Různé, popis, slovník, formulace, slovo, Komunální odpad, vysvětlení, význam pojmu, informace, přesný význam, wiki, co znamená, význam slova, definice, synonymum, Komunální odpad

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Komunální odpad? resp. jaký je význam pojmu Komunální odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komunální odpad, odpověď na dotaz co je to Komunální odpad?. Víte např. kdo to je Daniel Dočekal? Znáte a víte kdo je Hasan Nasralláh? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Různé. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.