Co je to?
Definice odborného termínu, slova Controlling. Co znamená pojem Controlling z kategorie Různé?

Co je to Controlling? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Controlling?

Controlling je pojem pocházející z angličtiny. Znamená regulaci nebo usměrnění. Používá se k usměrňování chodu firmy nebo podniku. Controlling má sloužit vedení podniku nebo osobám odpovědným za hladký chod firmy. Pro provádění controllingu jsou určeni specialisté. Těmi mohou být externí pracovníci nebo zaměstnanci firmy.
Při controllingu se zjišťují vnitřní poměry v podniku, koncepce, finance a vnější vztahy- konkurence, věřitelé apod. Se získanými informacemi pracuje vedení podniku a reguluje další chod. Controlling probíhá ve více fázích – účetnictví a náklady, navržené změny, plánování, kontroly a funkční informační systém.

Význam slova, termín, co je to Controlling? Definice odborného termínu, slova Controlling. Co znamená pojem Controlling z kategorie Různé?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Controlling? s vašimi kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Controlling je v sekci Různé

Klíčová slova: význam, wiki, Různé, Controlling, přesný výraz, informace, definice, termín, slovník, formulace, slovo, synonymum, přesný význam, vysvětlení, popis, pojem

Co znamená pojem Controlling? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Controlling (z anglického to control – kontrolovat). Spíše než kontrolovat, se ale tento pojem překládá do češtiny jako „řídit“ či „vést“. Z obecného hlediska je controlling podsystém řízení podniku orientovaný do budoucnosti a jako pojem se k nám dostal z německy mluvících zemí. Je to rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Controlling provádějí specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma. Zabývají se nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi, ale i vztahy s věřiteli a konkurencí. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Controlling? resp. co znamená výraz Controlling? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Controlling, odpověď na dotaz co je to Controlling?. Víte např. kdo to je Mašgiach? Znáte a víte kdo je Miloš Čermák? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Různé). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.