Co je to?
Definice odborného termínu, slova Controlling. Co znamená pojem Controlling z kategorie Různé?

Co je to Controlling? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Controlling

Controlling je pojem pocházející z angličtiny. Znamená regulaci nebo usměrnění. Používá se k usměrňování chodu firmy nebo podniku. Controlling má sloužit vedení podniku nebo osobám odpovědným za hladký chod firmy. Pro provádění controllingu jsou určeni specialisté. Těmi mohou být externí pracovníci nebo zaměstnanci firmy.
Při controllingu se zjišťují vnitřní poměry v podniku, koncepce, finance a vnější vztahy- konkurence, věřitelé apod. Se získanými informacemi pracuje vedení podniku a reguluje další chod. Controlling probíhá ve více fázích – účetnictví a náklady, navržené změny, plánování, kontroly a funkční informační systém.

Význam slova, termín, co je to Controlling? Definice odborného termínu, slova Controlling. Co znamená pojem Controlling z kategorie Různé?

Možnost chyb vyhrazena. Text napsán pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Controlling? Potom se o definici podělte s vašimi kamarády na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Controlling je v sekci Různé

Co znamená pojem Controlling? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Controlling (z anglického to control – kontrolovat). Spíše než kontrolovat, se ale tento pojem překládá do češtiny jako „řídit“ či „vést“. Z obecného hlediska je controlling podsystém řízení podniku orientovaný do budoucnosti a jako pojem se k nám dostal z německy mluvících zemí. Je to rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Controlling provádějí specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma. Zabývají se nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi, ale i vztahy s věřiteli a konkurencí. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Klíčová slova: slovo, termín, pojem, heslo, popis, Controlling, slovník, vysvětlení, synonymum, význam pojmu, význam, definice, informace, popis, Různé

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Controlling? resp. jaká je definice termínu Controlling? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Controlling, odpověď na dotaz co je to Controlling?. Víte např. kdo to je Lektor? Znáte a víte kdo je Bazilišek? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto termín Controlling hledat i v jiných kategoriích (než Různé) U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.