Co je to?
Definice výrazu, termínu Bauch. Co znamená odborný pojem Bauch z kategorie Různé?

Co je to Bauch? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Bauch?

Z němčiny - der Bauch - břicho, též ve významu spodní část trupu letadla.
V anglickém slangu z městského prostředí se jedná o zkratku výrazu "debauchery", tj. zhýralost, nezřízenost. Tento pojem může popisovat osobu, věc nebo místo a jedná se o jednoznačně negativní hodnotící výraz; může se vztahovat k alkoholismu, mravní zkaženosti nebo jiným obecně negativně vnímaným věcem.

Význam slova, termín, co je to Bauch? Definice výrazu, termínu Bauch. Co znamená odborný pojem Bauch z kategorie Různé?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Bauch s vašimi kamarády na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Bauch je v kategorii Různé

Klíčová slova: Bauch, přesný výraz, přesný význam, vysvětlení, Různé, slovo, co znamená, Různé, wiki, význam pojmu, synonymum, slovník, informace, termín, heslo, pojem

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Bauch? resp. jaká je definice termínu Bauch? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bauch, odpověď na dotaz co je to Bauch?. Víte např. kdo to je Mluvčí? Znáte a víte kdo je Adriana Krnáčová? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Různé. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.