Co je to?
Definice odborného termínu, slova Aspekt. Co znamená pojem Aspekt z kategorie Různé?

Co je to Aspekt? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Aspekt?

Aspekt je pojem s více významy v mnoha oblastech. Obecně se jedná o nějaké hledisko, úhel pohledu nebo stanovisko k nějaké věci či skutečnosti. Může jít také o vzhled nebo podobu nějaké věci. V astronomii znamená aspekt polohu tělesa vůči Slunci, v lingvistice vyjadřuje aspekt dokonavost nebo nedokonavost slovesa.
Ekologové používají pojem aspekt k vyjádření vzhledu určité biocenózy v jednotlivých obdobích roku.

Význam slova, termín, co je to Aspekt? Definice odborného termínu, slova Aspekt. Co znamená pojem Aspekt z kategorie Různé?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Aspekt s partnery, kolegy a kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Aspekt patří do kategorie Různé

Klíčová slova: slovo, co to je, wiki, význam, pojem, Různé, informace, definice, termín, Různé, vysvětlení, Aspekt, synonymum, Aspekt, co znamená, přesný význam

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Aspekt? resp. co znamená výraz Aspekt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aspekt, odpověď na dotaz co je to Aspekt?. Víte např. kdo to je Sauron? Znáte a víte kdo je Kojná? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Různé). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?