Co je to?
Definice výrazu, termínu Anomálie. Co znamená odborný pojem Anomálie z kategorie Různé?

Co je to Anomálie? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Anomálie?

Anomálie je pojem označující něco, co je nepravidelné, výjimečné, odklání se od normálu nebo obecně platných pravidel. Pojmenování se užívá velmi často v přírodních vědách, kde anomálie znamená nějaký jev, který se běžnými způsoby a použitím platných teorií nedá vysvětlit.
Někdy označení zůstává i poté, co dojde k vysvětlení podstaty jevu.

Význam slova, termín, co je to Anomálie? Definice výrazu, termínu Anomálie. Co znamená odborný pojem Anomálie z kategorie Různé?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Anomálie můžete sdílet s kamarády na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Anomálie je v kategorii Různé

Klíčová slova: formulace, informace, význam, slovo, pojem, přesný výraz, definice, vysvětlení, co to je, heslo, význam pojmu, Různé, Anomálie, popis, Anomálie, co znamená

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Anomálie? resp. jaký je význam pojmu Anomálie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anomálie, odpověď na dotaz co je to Anomálie?. Víte např. kdo to je Ovčan? Znáte a víte kdo je Steve Jobs? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Různé). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?