Co je to?
Definice výrazu Herbář. Co znamená odborný pojem Herbář z kategorie Rostliny?

Co to je Herbář? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Herbář?

Herbář označuje určitý soubor, který se skládá například s sušených a vylisovaných rostlin, plodů, semen, obrázků nebo fotografií.Herbáře se nejvíce využívají v bitanice, kde jsou velmi důležité pro výuku. Samotné slovo je počeštěný latinský výraz herbarium (herba = bylina). Původně byly herbáře pouze knihy o rostlinách užívaných pro léčení.
Herbáře lze nalézt v různých podobách - sušené a lisované rostliny je možno umístit volně na papíry nebo do desek, nalepit přímo na papír, upevnit lepenkou nebo přichytit pásky. Semena a plody se umisťují do papírových sáčků nebo do sklenic. Jinou možností je naložení do lihu.

Význam slova, termín, co je to Herbář? Definice výrazu Herbář. Co znamená odborný pojem Herbář z kategorie Rostliny?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Herbář patří do sekce Rostliny

Klíčová slova: slovník, vysvětlení, slovo, termín, wiki, co to je, Herbář, význam pojmu, pojem, Rostliny, Herbář, význam slova, informace, heslo, synonymum, formulace

Co označuje termín Herbář? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Herbář je soubor herbářových položek. Může být tvořen sušenými rostlinami, sušenými semeny a plody, fotografiemi rostlin, plody naloženými v lihu, atd. Zásadní součástí každé položky je scheda - etiketa obsahující zásadní informace o datu a místu sběru, název rostliny, název herbáře a kdo položku sebral popř. určil. Při revizi herbáře odborníkem se vedle schedy vlepují revizní lístky, do původní schedy se nezasahuje. Herbáře jsou důležité pro výuku botaniky.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Herbář? resp. co se přesně ukrývá za slovem Herbář? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Herbář, odpověď na dotaz co je to Herbář?. Víte např. kdo to je Cholerik? Znáte a víte kdo je Martin Stropnický? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Rostliny. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.