Co je to?
Definice odborného termínu, slova Osobnost. Co znamená pojem Osobnost z kategorie Psychologie?

Co je to Osobnost? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Osobnost

Osobnost představuje konkrétní, pro každého člověka jedinečnou skupinu znaků charakterizující osobu z hlediska biologických vlastností, psychologických vlastností a sociálních vlastností.
Osobnost se vytváří v průběhu celého života na základě vzájemného kontaktu s okolím a lidmi. Na osobnost člověka tak má dopad celá řada činitelů a životních situací, kterými si osoba v danou dobu projde. v každém životním období má na formování osobnosti vliv určitá, pro aktuální dobu specifická skupina podmětů.

Význam slova, termín, co je to Osobnost? Definice odborného termínu, slova Osobnost. Co znamená pojem Osobnost z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Osobnost s blízkými na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Osobnost je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: synonymum, slovo, význam pojmu, význam, co to je, Osobnost, vysvětlení, význam slova, slovník, přesný význam, heslo, formulace, přesný výraz, Psychologie, wiki, definice

Co označuje termín Osobnost? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí a společnosti a projevuje se vždy jako celek.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Osobnost? resp. co se přesně ukrývá za slovem Osobnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Osobnost, odpověď na dotaz co je to Osobnost?. Víte např. kdo to je Ivana Chýlková? Znáte a víte kdo je Ajťák? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Psychologie. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.