Co je to?
Definice výrazu, termínu Katarze. Co znamená odborný pojem Katarze z kategorie Psychologie?

Co je to Katarze? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Katarze

Slovo katarze se používá ve dvou oborech - umění a psychologii. Označení pochází z řečtiny a značí vnitřní očištění člověka, jež následuje po dramatickém zážitku ohrožení nebo zla. Nejprve se slovo používalo v lékařství pro očištění těla.
V umění se slovo vyskytuje od dob Platóna a Aristotela. Katarze se často stává jednou z posledních fází divadelních her nebo epického filmu. Ve většině případů nastává po vyvrcholení děje a u protagonisty očišťuje jeho vnitřní nebo vnější konflikt a demonstruje změnu.
V psychologii se katarzí zabýval významný vědec a rodák z Příboru Sigmund Freud.

Význam slova, termín, co je to Katarze? Definice výrazu, termínu Katarze. Co znamená odborný pojem Katarze z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Katarze s vašimi přáteli na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Katarze se nachází v sekci Psychologie

Klíčová slova: slovník, význam pojmu, formulace, význam, vysvětlení, co znamená, Psychologie, heslo, Psychologie, přesný význam, popis, pojem, slovo, termín, Katarze, informace

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Katarze?

Katarze (psáno i katarse, zastarale katharse, z řeckého katharsis, očištění) je vnitřní očista člověka, která následuje po dramatickém zážitku ohrožení nebo zla. Slovo se užívá jednak v souvislosti s účinkem uměleckého díla, jednak v psychoterapii (abreakce).

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Katarze? resp. co přesně znamená slovo Katarze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Katarze, odpověď na dotaz co je to Katarze?. Víte např. kdo to je Milan Chovanec? Znáte a víte kdo je Samoplátce? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Psychologie. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.