Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hrdinství. Co znamená pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Co je to Hrdinství? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Hrdinství

Hrdinství je schopnost vykonat něco mimořádného, co pomůže ostatním lidem nebo obecně přinese nějaký prospěch. Znám= jsou skutky hrdinů z antických i jiných bájí a eposů, které by "běžní" smrtelníci nezvládli. Hrdina v mytologii musí mít pro vykonání něčeho mimořádného neobvyklé schopnosti: inteligenci, bystrý úsudek, odvahu nebo mimořádnou fyzickou sílu. Jako hrdinství v běžném životě můžeme vnímat třeba to, že někdo překoná strach a postaví se útočníkovi, aby zachránil oběť zločinu. Takové hrdinství může vykonat třeba policista, který to má tak trochu "v popisu práce", nebo kdokoliv jiný.

Význam slova, termín, co je to Hrdinství? Odborný výraz, definice slova Hrdinství. Co znamená pojem Hrdinství z kategorie Psychologie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Hrdinství sdílet s kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Hrdinství patří do sekce Psychologie

Klíčová slova: pojem, přesný výraz, Hrdinství, Psychologie, přesný význam, formulace, význam, wiki, vysvětlení, synonymum, význam pojmu, heslo, co znamená, Hrdinství, definice, informace

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Hrdinství?

Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství (andreia, fortitudo) je jedna ze čtyř základních (kardinálních) ctností. Statečnost zajišťuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro, dává nám sílu překonat strach. Dospívá až ke schopnosti obětovat případně vlastní život pro spravedlivou věc.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Hrdinství? resp. co se přesně ukrývá za slovem Hrdinství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hrdinství, odpověď na dotaz co je to Hrdinství?. Víte např. kdo to je Jindřich Šídlo? Znáte a víte kdo je Šejdíř? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Zkuste proto termín Hrdinství hledat i v jiných kategoriích (než Psychologie) U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem