Co je to?
Definice výrazu Egoismus. Co znamená odborný pojem Egoismus z kategorie Psychologie?

Co to je Egoismus? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Egoismus

Egoismus je mírnější pojmenování negativní lidské vlastnosti – sobectví. Je odvozen z latinského slova ego, tedy já, a člověk, který má vysokou míru této vlastnosti, bývá označován jako egoista. Egoismus je jednání, jehož cílem je osobní prospěch a prosazování vlastních zájmů, bez ohledu na další osoby. Samotný termín je znám již z 18. století a o jeho rozšíření se zasloužil filozof Immanuel Kant, který mu dokonce přisoudil větší množství významů.
V dnešní době se však používá pouze ve významu sobectví. Další filozofové, kteří se egoismem zabývali, ho považovali za sílu, která pohání život vpřed, a někteří dokonce odmítali omezení. Protikladem egoismu je altruismus, který naopak sleduje prospěch druhých. Jiný výklad egoismu tvrdí, že i když člověk slouží svým zájmům, může současně prospívat druhým, takže nelze vždy oddělit prospěch jednoho člověka od prospěchu druhých.

Význam slova, termín, co je to Egoismus? Definice výrazu Egoismus. Co znamená odborný pojem Egoismus z kategorie Psychologie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Egoismus patří do kategorie Psychologie

Klíčová slova: formulace, definice, přesný význam, pojem, wiki, slovo, informace, Psychologie, přesný výraz, slovník, heslo, co to je, význam, Egoismus, synonymum, termín

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Egoismus?

Egoismus (z lat. ego, já) je moderní označení pro sobectví, obvykle ale s méně pejorativním významem. Znamená (přílišné) sledování vlastního prospěchu a zájmu, případně i na úkor druhých. Takový člověk se nazývá egoista, sobec. Opakem egoismu je altruismus.

Text pochází z webového projektu Wikipedia.cz

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Egoismus? resp. co je to Egoismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Egoismus, odpověď na dotaz co je to Egoismus?. Víte např. kdo to je Levi Strauss? Znáte a víte kdo je Chazar? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Psychologie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.