Co je to?
Definice výrazu Egoismus. Co znamená odborný pojem Egoismus z kategorie Psychologie?

Co to je Egoismus? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Egoismus?

Egoismus je mírnější pojmenování negativní lidské vlastnosti – sobectví. Je odvozen z latinského slova ego, tedy já, a člověk, který má vysokou míru této vlastnosti, bývá označován jako egoista. Egoismus je jednání, jehož cílem je osobní prospěch a prosazování vlastních zájmů, bez ohledu na další osoby. Samotný termín je znám již z 18. století a o jeho rozšíření se zasloužil filozof Immanuel Kant, který mu dokonce přisoudil větší množství významů.
V dnešní době se však používá pouze ve významu sobectví. Další filozofové, kteří se egoismem zabývali, ho považovali za sílu, která pohání život vpřed, a někteří dokonce odmítali omezení. Protikladem egoismu je altruismus, který naopak sleduje prospěch druhých. Jiný výklad egoismu tvrdí, že i když člověk slouží svým zájmům, může současně prospívat druhým, takže nelze vždy oddělit prospěch jednoho člověka od prospěchu druhých.

Význam slova, termín, co je to Egoismus? Definice výrazu Egoismus. Co znamená odborný pojem Egoismus z kategorie Psychologie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Egoismus s partnery, kolegy a kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Egoismus se nachází v sekci Psychologie

Klíčová slova: slovo, pojem, definice, význam, Egoismus, informace, popis, wiki, popis, co znamená, formulace, vysvětlení, heslo, synonymum, přesný výraz

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co to je Egoismus? resp. jaký je přesný význam slova Egoismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Egoismus, odpověď na dotaz co je to Egoismus?. Víte např. kdo to je Sommelier? Znáte a víte kdo je Přítel? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Psychologie). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.