Co je to?
Výraz, termín, definice slova Retenční nádrž. Co znamená odborný pojem Retenční nádrž z kategorie Příroda?

Co je to Retenční nádrž? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Retenční nádrž

Retenční nádrž je pojem označující meliorační stavbu, tedy ochrannou nádrž pro určité území, které je díky této nádrži chráněno před záplavami. Retenční nádrž funguje tak, že zadržuje přívalovou nebo srážkovou vodu po nějakou dobu, než je vypuštěna do vodního toku nebo do kanalizace. Vodní nebo kanalizační systémy pak nemohou být poškozeny přílišným množstvím srážkové vody. Retenční nádrže se budují především u větších pevných ploch a průmyslových objektů.

Význam slova, termín, co je to Retenční nádrž? Výraz, termín, definice slova Retenční nádrž. Co znamená odborný pojem Retenční nádrž z kategorie Příroda?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Retenční nádrž s přáteli na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Retenční nádrž patří do kategorie Příroda

Klíčová slova: Retenční nádrž, informace, pojem, přesný význam, význam pojmu, formulace, popis, slovník, Retenční nádrž, Příroda, význam, Příroda, význam slova, definice, přesný výraz, synonymum

Co znamená pojem Retenční nádrž? Definice slova, termínu z Wikipedie

Retenční nádrž slouží pro zadržení určitého množství dešťové vody na určitou dobu, před vypuštěním do kanalizace nebo vodního toku. Chrání kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. Retenční nádrž je nejčastěji budována při průmyslových objektech a velkých zpevněných plochách.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Retenční nádrž? resp. co je to Retenční nádrž? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Retenční nádrž, odpověď na dotaz co je to Retenční nádrž?. Víte např. kdo to je Jan Kraus? Znáte a víte kdo je Facilitátor? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Příroda). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.