Co je to?
Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova

Co znamená termín Nebezpečný odpad? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.

Význam slova, termín, co je to Nebezpečný odpad? Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Nebezpečný odpad sdílet s kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Nebezpečný odpad patří do sekce Příroda

Klíčová slova: slovo, informace, Příroda, slovník, význam slova, pojem, co to je, vysvětlení, význam pojmu, popis, termín, formulace, synonymum, wiki, přesný výraz, přesný význam

Co znamená pojem Nebezpečný odpad? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Nebezpečný odpad? resp. co přesně označuje termín Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Hacker? Znáte a víte kdo je Fundamentalista? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Nebezpečný odpad hledat i v jiných kategoriích (než Příroda) U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.