Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Co to je Meandr? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Meandr

Meandr je název používaný pro zákrut řeky, který vznikl boční erozí – tedy vymletím břehu na jedné straně a usazením materiálu n druhé straně. Meandr musí mít středový úhel oblouku větší než 180 stupňů, jinak by se jednalo pouze o říční zákrut.
Pokud dojde k zahloubení říčního koryta, oddělí se meandr od zbytku řeky a stane se z něj mrtvé rameno neboli meandrové jezero. Meandry mohou být volné a proměnlivé nebo zakleslé, stálé.

Význam slova, termín, co je to Meandr? Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Meandr s přáteli a kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Meandr patří do kategorie Příroda

Klíčová slova: formulace, heslo, význam pojmu, význam, popis, slovník, pojem, slovo, vysvětlení, přesný výraz, co to je, význam slova, Meandr, wiki, definice, co znamená

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Meandr? resp. co je to Meandr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Meandr, odpověď na dotaz co je to Meandr?. Víte např. kdo to je Jednatel? Znáte a víte kdo je Ray Charles? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Příroda). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.