Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Co to je Meandr? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Meandr

Meandr je název používaný pro zákrut řeky, který vznikl boční erozí – tedy vymletím břehu na jedné straně a usazením materiálu n druhé straně. Meandr musí mít středový úhel oblouku větší než 180 stupňů, jinak by se jednalo pouze o říční zákrut.
Pokud dojde k zahloubení říčního koryta, oddělí se meandr od zbytku řeky a stane se z něj mrtvé rameno neboli meandrové jezero. Meandry mohou být volné a proměnlivé nebo zakleslé, stálé.

Význam slova, termín, co je to Meandr? Odborný termín, výraz, slovo Meandr. Co znamená pojem Meandr z kategorie Příroda?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Meandr s vašimi kamarády, známými a přáteli na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Meandr je v kategorii Příroda

Klíčová slova: slovník, pojem, formulace, vysvětlení, co znamená, termín, význam slova, slovo, wiki, význam, přesný význam, informace, popis, přesný výraz, heslo

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Meandr? resp. co znamená slovo Meandr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Meandr, odpověď na dotaz co je to Meandr?. Víte např. kdo to je Petr Kellner? Znáte a víte kdo je Petr Pithart? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Příroda). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.