Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.

Význam slova, termín, co je to Biotop? Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Biotop sdílet s kamarády na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Biotop patří do sekce Příroda

Klíčová slova: Biotop, wiki, Biotop, popis, význam slova, heslo, termín, vysvětlení, přesný význam, synonymum, Příroda, informace, slovník, definice, přesný výraz, Příroda

Co označuje termín Biotop? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Biotop? resp. co vlastně znamená slovo Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Hypochondr? Znáte a víte kdo je Suflér? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Biotop hledat i v jiných kategoriích (než Příroda) U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.