Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.

Význam slova, termín, co je to Biotop? Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Definici slova Biotop můžete sdílet s přáteli a kamarády na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Biotop se nachází v kategorii Příroda

Klíčová slova: slovník, co znamená, Biotop, heslo, přesný výraz, Příroda, termín, co to je, slovo, informace, popis, synonymum, význam pojmu, formulace, vysvětlení

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je přesný význam slova Biotop? resp. co to je Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Biskup? Znáte a víte kdo je Prorektor? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Biotop i v jiných kategoriích (než Příroda). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.