Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.

Význam slova, termín, co je to Biotop? Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Biotop se nachází v sekci Příroda

Klíčová slova: význam pojmu, přesný význam, informace, popis, Příroda, význam, Biotop, pojem, wiki, synonymum, formulace, význam slova, Příroda, vysvětlení, Biotop, co to je

Co označuje termín Biotop? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Biotop? resp. jaký je význam pojmu Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Tereza Voříšková? Znáte a víte kdo je Suflér? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Příroda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.