Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Co je to Biotop? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí.
Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.

Význam slova, termín, co je to Biotop? Výraz, termín, definice slova Biotop. Co znamená odborný pojem Biotop z kategorie Příroda?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Biotop? Potom se o definici podělte s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Biotop se nachází v kategorii Příroda

Co znamená pojem Biotop? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: význam, význam slova, slovník, popis, popis, pojem, přesný výraz, wiki, Příroda, definice, heslo, informace, přesný význam, Příroda, co znamená

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je přesný význam slova Biotop? resp. co to je Biotop? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biotop, odpověď na dotaz co je to Biotop?. Víte např. kdo to je Biskup? Znáte a víte kdo je Prorektor? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Příroda Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.