Co je to?
Výraz, termín, definice slova Správní delikt. Co znamená odborný pojem Správní delikt z kategorie Právo?

Co je to Správní delikt? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Správní delikt?

Správní delikt je označení pro více druhů přestupků, které musí být projednány správním úřadem. Jedná se o porušení práv v oblasti státní správy. Správních deliktů se mohou dopustit fyzické i právnické osoby i podnikatelé. Správní delikty nespadají pod pravomoc soudů.
Právní úprava správních deliktů není příliš přehledná, tento druh přestupků se řídí správním řádem a není upraven zvláštním zákonem. Za správní delikty bývají udělovány pokuty, které jsou mnohem vyšší než v případě klasických přestupků.

Význam slova, termín, co je to Správní delikt? Výraz, termín, definice slova Správní delikt. Co znamená odborný pojem Správní delikt z kategorie Právo?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Správní delikt můžete samozřejmě sdílet s kamarády na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Správní delikt je v sekci Právo

Klíčová slova: vysvětlení, Správní delikt, význam, přesný význam, slovník, význam pojmu, Právo, co znamená, co to je, definice, slovo, heslo, význam slova, Správní delikt, pojem, informace

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Správní delikt?

Správní delikt je společné označení pro všechny veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady. Jde o protiprávní jednání (konáním či opomenutím povinnosti), které naplní znaky daného deliktu stanoveného zákonem. Zavinění jako vnitřní psychický stav pachatele deliktu při posuzování trestnosti však nemusí vždy hrát roli.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Správní delikt? resp. co označuje slovo Správní delikt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Správní delikt, odpověď na dotaz co je to Správní delikt?. Víte např. kdo to je Jan Zahradil? Znáte a víte kdo je Metrosexuál? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?