Co je to?
Výraz, termín, definice slova Správní delikt. Co znamená odborný pojem Správní delikt z kategorie Právo?

Co je to Správní delikt? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Správní delikt?

Správní delikt je označení pro více druhů přestupků, které musí být projednány správním úřadem. Jedná se o porušení práv v oblasti státní správy. Správních deliktů se mohou dopustit fyzické i právnické osoby i podnikatelé. Správní delikty nespadají pod pravomoc soudů.
Právní úprava správních deliktů není příliš přehledná, tento druh přestupků se řídí správním řádem a není upraven zvláštním zákonem. Za správní delikty bývají udělovány pokuty, které jsou mnohem vyšší než v případě klasických přestupků.

Význam slova, termín, co je to Správní delikt? Výraz, termín, definice slova Správní delikt. Co znamená odborný pojem Správní delikt z kategorie Právo?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Správní delikt se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: informace, co znamená, co to je, popis, definice, termín, Právo, heslo, slovo, synonymum, přesný význam, Správní delikt, význam slova, slovník, vysvětlení, formulace

Co znamená pojem Správní delikt? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Správní delikt je společné označení pro všechny veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady. Jde o protiprávní jednání (konáním či opomenutím povinnosti), které naplní znaky daného deliktu stanoveného zákonem. Zavinění jako vnitřní psychický stav pachatele deliktu při posuzování trestnosti však nemusí vždy hrát roli.

Text pochází z webového projektu Wikipedia.cz

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Správní delikt? resp. co znamená slovo Správní delikt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Správní delikt, odpověď na dotaz co je to Správní delikt?. Víte např. kdo to je Stalker? Znáte a víte kdo je Metrosexuál? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Právo Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?