Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Restituce. Co znamená pojem Restituce z kategorie Právo?

Co to je Restituce? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Restituce

Vrácení něčeho do původního stavu nebo náprava minulého jednání, které bylo v rozporu s právem. V majetko-právní sféře se restitucí rozumí navrácení neoprávněně sebraného majetku do rukou jeho původního majitele. V případě naturální restituce dochází k vrácení původní věci, v případě reparace nebo refundace jde o náhradní plnění, například formou peněžní náhrady.

Význam slova, termín, co je to Restituce? Odborný termín, výraz, slovo Restituce. Co znamená pojem Restituce z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Restituce? s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Restituce je v sekci Právo

Klíčová slova: Restituce, formulace, slovník, vysvětlení, popis, význam, přesný výraz, definice, informace, Restituce, Právo, Právo, pojem, význam pojmu, co to je, termín

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Restituce? resp. co to je Restituce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Restituce, odpověď na dotaz co je to Restituce?. Víte např. kdo to je Jiří Pospíšil? Znáte a víte kdo je Karel IV? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?