Co je to?
Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Co je to Přečin? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Přečin

Přečin je právní pojem užívaný k označení pro určitý druh trestních činů. Slovo přečin bylo užíváno již v době Rakousko- Uherska, a sloužilo k označení trestného činu, který měl větší závažnost než přestupek, ale byl méně závažný než zločin.
Právní pojem přečin byl na nějakou dobu zrušen, znovu ho zavedl trestní zákoník z roku 2010. V současnosti se tak klasifikují trestné činy, které jsou provedeny úmyslně nebo z nedbalosti a které jsou postihovány odnětím svobody až do doby pěti let.

Význam slova, termín, co je to Přečin? Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Přečin můžete sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Přečin je v kategorii Právo

Klíčová slova: termín, slovník, formulace, vysvětlení, význam slova, význam, přesný výraz, slovo, co znamená, pojem, popis, přesný význam, význam pojmu, wiki, heslo, definice

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Přečin dozvíte následující

Přečin byl podle trestních zákonů platných v Rakousko-Uhersku a v Československu v letech 1852–1950 a 1970–1990 delikt závažnější než přestupek, avšak méně závažný než zločin (nověji též trestný čin). Takovým přečinem bylo například týrání zvěře. Přečiny projednávaly soudy, avšak v jednodušším procesu než zločin (trestný čin).

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Přečin? resp. jaký je význam pojmu Přečin? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přečin, odpověď na dotaz co je to Přečin?. Víte např. kdo to je Karl Marx? Znáte a víte kdo je Bůh? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.