Co je to?
Definice výrazu, termínu Pracovní smlouva. Co znamená odborný pojem Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Co je to Pracovní smlouva? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je právně zakotvena v zákoníku práce. Je základem pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Musí mít písemnou podobu, její stejnopisy by měl obdržet zaměstnanec, zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení.
Jiným druhem pracovní smlouvy mimo hlavní pracovní poměr jsou dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce. Pracovní smlouva má povinné náležitosti – druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce.

Význam slova, termín, co je to Pracovní smlouva? Definice výrazu, termínu Pracovní smlouva. Co znamená odborný pojem Pracovní smlouva z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Pracovní smlouva sdílejte s kolegy na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Pracovní smlouva je v kategorii Právo

Klíčová slova: definice, Právo, popis, slovník, slovo, význam slova, heslo, vysvětlení, formulace, wiki, co znamená, Pracovní smlouva, co to je, význam, Pracovní smlouva, význam pojmu

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Pracovní smlouva? resp. co přesně označuje termín Pracovní smlouva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pracovní smlouva, odpověď na dotaz co je to Pracovní smlouva?. Víte např. kdo to je Urolog? Znáte a víte kdo je Premiér? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Právo. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.