Co je to?
Definice výrazu Pacht. Co znamená odborný pojem Pacht z kategorie Právo?

Co to je Pacht? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Pacht?

Pacht je poněkud zastaralý výraz, ale objevuje se v novém občanském zákoníku platném od 1. ledna 2014. Znamená to časově omezený pronájem zemědělské půdy. Nájemce (pachtýř) má povinnost odvádět z pronájmu pachtovné (stanovenou částku nebo třeba část úrody). Podle nového občanského zákoníku má pachtýř na rozdíl od nájemce "brát z věci užitky", tj. například může v pronajaté zahradě sklízet ovoce.

Význam slova, termín, co je to Pacht? Definice výrazu Pacht. Co znamená odborný pojem Pacht z kategorie Právo?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Pacht sdílet s kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Pacht patří do sekce Právo

Klíčová slova: slovník, wiki, Pacht, význam slova, Právo, přesný výraz, přesný význam, informace, synonymum, formulace, slovo, význam, co znamená, Pacht, Právo, vysvětlení

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Pacht?

Pacht (z lat. pactum, smlouva) je právní institut občanského práva a druh závazku z právních jednání spočívající v přenechání věci jinému. Právním titulem je pachtovní smlouva, kterou propachtovatel přenechává pachtýři věc k užívání a požívání. Pachtýř se smlouvou zavazuje platit za přenechání věci pachtovné či poskytnout poměrnou část výnosu věci.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Pacht? resp. co znamená Pacht? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pacht, odpověď na dotaz co je to Pacht?. Víte např. kdo to je Trockista? Znáte a víte kdo je Monica Bellucci? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Právo. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..