Co je to?
Výraz, termín, definice slova Indemnita. Co znamená odborný pojem Indemnita z kategorie Právo?

Co je to Indemnita? Význam slova

Co znamená termín Indemnita? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Indemnita (někdy také zvaná materiální imunita) se vztahuje podle zákonů České republiky na poslance a senátory. Znamená to, že nejsou trestně odpovědní za svoje projevy a hlasování ve sněmovně a v senátu.

Význam slova, termín, co je to Indemnita? Výraz, termín, definice slova Indemnita. Co znamená odborný pojem Indemnita z kategorie Právo?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Indemnita sdílet s kamarády na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Indemnita patří do sekce Právo

Klíčová slova: heslo, Právo, synonymum, wiki, přesný výraz, vysvětlení, termín, definice, význam pojmu, formulace, pojem, popis, Indemnita, Indemnita, co znamená, přesný význam

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Indemnita můžete dozvědět následující

Indemnitou (která je též někdy označována jako materiální imunita) se rozumí neodpovědnost např. poslance (či senátora) za hlasování a určité projevy učiněné v Poslanecké sněmovně (či Senátu) a v jejich orgánech. Aspekt materiální imunity spočívá ve skutečnosti, že zatímco imunita klasická vyjímá účastníka z postihu ve smyslu procesním, v případě indemnity nedojde ani k hmotněprávnímu základu případného postihu. Toto právo zakotvuje článek 27 odstavec 1 a 2 Ústavy České republiky. Poslance či senátory za takovéto projevy nelze trestně stíhat, avšak to nevylučuje možnost zahájení disciplinárního řízení ze strany příslušné komory. Disciplinární řízení pak provádí mandátový a imunitní výbor.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Indemnita? resp. co je to Indemnita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Indemnita, odpověď na dotaz co je to Indemnita?. Víte např. kdo to je Světlana Nálepková? Znáte a víte kdo je Lech? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem