Co je to?
Výraz, termín, definice slova Gesce. Co znamená odborný pojem Gesce z kategorie Právo?

Co je to Gesce? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Gesce?

Gesce je pověření pro výkon určité funkce, pravomoci nebo činnosti, má přesně vymezenou oblast a rozsah. Gescí je pověřen gestor, nese i odpovědnost za jejich vykonání. Může se jednat o gesci v jednání vnitrozemském nebo mezistátním.
Při sjednávání mezinárodních smluv je gesce především odpovědnost za přípravu a poté i průběh procesu projednání návrhu samotné smlouvy.

Význam slova, termín, co je to Gesce? Výraz, termín, definice slova Gesce. Co znamená odborný pojem Gesce z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Gesce je v sekci Právo

Klíčová slova: Právo, vysvětlení, heslo, termín, význam pojmu, slovo, synonymum, přesný výraz, popis, formulace, Právo, význam slova, Gesce, pojem, Gesce, přesný význam

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Gesce? resp. co se skrývá pod slovem Gesce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gesce, odpověď na dotaz co je to Gesce?. Víte např. kdo to je Bastard? Znáte a víte kdo je Andrej Kiska? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.