Co je to?
Výraz, termín, definice slova De iure. Co znamená odborný pojem De iure z kategorie Právo?

Co je to De iure? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu De iure?

De iure zmanená "podle práva". Tento latinský výrok je něčím, co odkazuje na výklad nějakého zákona či legislativního předpisu.

Význam slova, termín, co je to De iure? Výraz, termín, definice slova De iure. Co znamená odborný pojem De iure z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to De iure? s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo De iure se nachází v kategorii Právo

Co znamená pojem De iure? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

De jure [de júre] (v klasické latině de iure) je výraz znamenající „podle práva“, čili v souladu s právem, na rozdíl od výrazu de facto, který znamená „ve skutečnosti“.
Příklad: „De iure měl být král vládcem celé země, de facto měl tehdy pod kontrolou sotva hlavní město.“

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: přesný výraz, Právo, heslo, definice, popis, co znamená, vysvětlení, přesný význam, synonymum, význam, význam pojmu, De iure, slovník, význam slova, slovo

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co to je De iure? resp. jaký je přesný význam slova De iure? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu De iure, odpověď na dotaz co je to De iure?. Víte např. kdo to je Vezír? Znáte a víte kdo je Mesiáš? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín De iure hledat i v jiných kategoriích (než Právo) Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?