Co je to?
Výraz, termín, definice slova De iure. Co znamená odborný pojem De iure z kategorie Právo?

Co je to De iure? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu De iure?

De iure zmanená "podle práva". Tento latinský výrok je něčím, co odkazuje na výklad nějakého zákona či legislativního předpisu.

Význam slova, termín, co je to De iure? Výraz, termín, definice slova De iure. Co znamená odborný pojem De iure z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín De iure? Potom se o definici podělte s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz De iure se nachází v kategorii Právo

Klíčová slova: synonymum, pojem, význam, Právo, De iure, přesný význam, termín, přesný výraz, wiki, informace, vysvětlení, definice, slovník, co to je, heslo, De iure

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu De iure?

De jure [de júre] (v klasické latině de iure) je výraz znamenající „podle práva“, čili v souladu s právem, na rozdíl od výrazu de facto, který znamená „ve skutečnosti“.
Příklad: „De iure měl být král vládcem celé země, de facto měl tehdy pod kontrolou sotva hlavní město.“

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu De iure? resp. co se skrývá pod slovem De iure? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu De iure, odpověď na dotaz co je to De iure?. Víte např. kdo to je Paranoik? Znáte a víte kdo je Rytíř? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?