Co je to?
Definice odborného termínu, slova Adopce. Co znamená pojem Adopce z kategorie Právo?

Co je to Adopce? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Adopce

Adopce je proces přijetí dítěte za vlastní. Adoptovat mohou manželé i jednotlivci, adopcí přejímají plnou rodičovskou odpovědnost za dítě. Vznikají i další příbuzenské vztahy k ostatním členům rodiny. Adopcí zanikají práva a povinnosti původní rodiny.
Osvojitelé jsou zapsáni do matriky jako rodiče, mají však stanovenu povinnost osvojené dítě o adopci informovat, a to nejpozději do zahájení docházky do školy. Dítě dostává příjmení nových rodičů. O adopci rozhoduje soud. Budoucí osvojitel musí o dítě pečovat nejméně 6 měsíců před adopcí, vše na vlastní náklad. Adoptovat lze i zletilého, v souladu s občanským zákoníkem.

Význam slova, termín, co je to Adopce? Definice odborného termínu, slova Adopce. Co znamená pojem Adopce z kategorie Právo?

Možnost chyb vyhrazena. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Adopce patří do sekce Právo

Klíčová slova: co to je, význam, synonymum, definice, Právo, Adopce, Právo, přesný význam, co znamená, slovo, informace, význam slova, formulace, pojem, popis, vysvětlení

Co znamená pojem Adopce? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Osvojení nebo také adopce je jednou z forem náhradní rodinné péče, která si dává za cíl založit takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je přirozený mezi rodiči a dětmi. Usiluje o vytvoření opravdového, stabilního a harmonického domova pro osvojené dítě. Osvojením lze také chápat přijetí cizí osoby za vlastní, což je vyjádření základního principu osvojení, kterým je nahrazení biologického rodičovství právním.

Text pochází z webového projektu Wikipedia.cz

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Adopce? resp. co se skrývá pod slovem Adopce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adopce, odpověď na dotaz co je to Adopce?. Víte např. kdo to je Kamil Střihavka? Znáte a víte kdo je Manažer? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Adopce i v jiných kategoriích (než Právo). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.