Co je to?
Definice výrazu Monarchie. Co znamená odborný pojem Monarchie z kategorie Politika?

Co to je Monarchie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Monarchie?

Monarchie je spojením řeckých slov jeden a vláda. Jedná se tedy o typ vlády, v jejímž čele stojí panovník nebo panovnice (monarcha). Tento monarcha většinou vládne dědičně a doživotně, může však být i volen.
Základní rozdělení typů monarchií je na monarchii absolutní nebo konstituční. V konstitučních monarchiích omezuje moc panovníka ústava nebo parlament. Monarcha v absolutní monarchii vládne bez omezení.

Význam slova, termín, co je to Monarchie? Definice výrazu Monarchie. Co znamená odborný pojem Monarchie z kategorie Politika?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Monarchie? s kolegy na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Monarchie je v sekci Politika

Klíčová slova: slovo, informace, co znamená, wiki, synonymum, heslo, přesný význam, přesný výraz, definice, Monarchie, vysvětlení, význam pojmu, Politika, Monarchie, slovník, co to je

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Monarchie?

Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti. Panovník je hlavou státu, a tuto funkci zastává doživotně.
Tradičně je postavení panovníka dědičné. Ve volené monarchii je panovník volen.
V absolutní monarchii náleží panovníkovi neomezená moc, zatímco v konstituční monarchii je moc panovníka omezena ústavou. Monarchie byla nejčastější formou vlády až do 19. století.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Monarchie? resp. co vlastně znamená slovo Monarchie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Monarchie, odpověď na dotaz co je to Monarchie?. Víte např. kdo to je Žokej? Znáte a víte kdo je Eva Holubová? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Politika). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.