Co je to?
Odborný výraz, definice slova Elektorát. Co znamená pojem Elektorát z kategorie Politika?

Co je to Elektorát? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Elektorát

Elektorát v oblasti politiky označuje sbor volitelů, voliče, občany, kteří hlasují ve volbách. Ti mají v různých zemích odlišné možnosti voleb. Elektorát může volit přímo nebo nepřímo – zprostředkovaně a ve více stupních, rovné, ve kterých má každý občan stejnou váhu hlasů, všeobecné nebo tajné.
Elektorát umožňuje občanům vybrat přijatelné politiky a podílet se tak na správě státu.

Význam slova, termín, co je to Elektorát? Odborný výraz, definice slova Elektorát. Co znamená pojem Elektorát z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Elektorát? Pak se o ní podělte s kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Elektorát patří do sekce Politika

Klíčová slova: formulace, význam pojmu, vysvětlení, synonymum, význam, slovník, co to je, přesný význam, wiki, heslo, definice, Elektorát, význam slova, Elektorát, termín, přesný výraz

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Elektorát? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Elektorát? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektorát, odpověď na dotaz co je to Elektorát?. Víte např. kdo to je Pavel Tykač? Znáte a víte kdo je Jan Svěrák? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Politika). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?