Co je to?
Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Co je to Defenestrace? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Defenestrace?

Defenestrace je označení historické události, při níž byli z oken radnice vyhozeni političtí představitelé města. Historicky se rozlišují tři pražské defenestrace. První se odehrála v roce 1419 a znamenala začátek husitských válek, po druhé defenestraci 1483 byl nastolen kutnohorský náboženský mír, třetí defenestrace se odehrála v roce 1618, kdy byli vyhozeni habsburští místodržící vystupující proti reformaci. Tato defenestrace znamenala začátek třicetileté války.

Význam slova, termín, co je to Defenestrace? Odborný výraz, definice slova Defenestrace. Co znamená pojem Defenestrace z kategorie Politika?

Možnost chyb vyhrazena. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Defenestrace s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Defenestrace se nachází v sekci Politika

Klíčová slova: význam pojmu, heslo, slovník, vysvětlení, termín, formulace, Defenestrace, význam, význam slova, pojem, Politika, co znamená, synonymum, Defenestrace, definice, přesný výraz

Ve Wikipedii se o heslu Defenestrace dozvíte následující

Defenestrace (z latinské předložky de, z, od, pryč a fenestra, tj. okno) označuje násilné vyhození z okna. Původ slova je odvozován od pražské defenestrace v roce 1618, kdy nespokojení protestanští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící a k tomuto činu sepsali obsáhlou apologii. Ovšem ve středověku a v raném novověku se defenestrace konaly poměrně často a toto konání neslo prvky lynče, ordálu a společně spáchané vraždy. Ve středověké a raně novověké společnosti, která je výrazně horizontálně členěna (přičemž význam vrstev směrem odshora klesá), má defenestrace charakter symbolického trestu (svržením odshora dolů dávají vykonavatele najevo, že se svržení v jim vymezené vrstvě chovali nepatřičně). Inspirace k defenestraci je také často spatřována ve starozákonním příběhu o bezbožné, nemravné a sadistické královně Jezábel, která byla po převratu prince Jehúa svržena z okna svého paláce vlastními služebníky.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Defenestrace? resp. jaký je význam pojmu Defenestrace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Defenestrace, odpověď na dotaz co je to Defenestrace?. Víte např. kdo to je Mediátor? Znáte a víte kdo je Hejtman? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Defenestrace i v jiných kategoriích (než Politika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.