Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Apartheid. Co znamená pojem Apartheid z kategorie Politika?

Co to je Apartheid? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Apartheid

Apartheid je označení pro rasistickou politiku uplatňovanou v Jihoafrické republice v letech 1948 - 1990. Jednalo se o rasovou segregaci - bylo přesně určeno, které dopravní prostředky či restaurace atd. jsou určeny pro bělochy a tam neměli černoši přístup. Zásluhu na ukončení apartheidu měl jihoafrický prezident de Klerk a Nelson Mandela. Mezinárodně byl apartheid silně odsuzován.

Význam slova, termín, co je to Apartheid? Odborný termín, výraz, slovo Apartheid. Co znamená pojem Apartheid z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s přáteli a kamarády na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Apartheid je v kategorii Politika

Klíčová slova: slovo, formulace, termín, přesný výraz, význam, Apartheid, Apartheid, pojem, definice, vysvětlení, popis, co znamená, Politika, přesný význam, význam slova, informace

Co označuje termín Apartheid? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Apartheid je označení pro politiku rasové segregace zejména v kontextu bývalého uspořádání na jihu Afriky. Výraz pochází z afrikánštiny a znamená oddělení či odloučení. První doložené užití tohoto slova pochází z projevu Jana Smutse z roku 1917.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Apartheid? resp. co se přesně ukrývá za slovem Apartheid? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Apartheid, odpověď na dotaz co je to Apartheid?. Víte např. kdo to je Svatá Barbora? Znáte a víte kdo je Aristokratka? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Politika). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.