Co je to?
Definice výrazu Databáze. Co znamená odborný pojem Databáze z kategorie Počítače?

Co to je Databáze? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Databáze

Datová základna se též zkráceně nazývá databáze. Jedná se o uspořádanou množinu navzájem propojených dat uložených na paměťovém disku. V širším smyslu se pojmem databáze může označit i softwarový prostředek, který umožňuje manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.
Jako předchůdce databáze se označuje papírová kartotéka, kde se data uspořádávala podle určité kategorie a zatřiďování nových položek. Veškeré operace s papírovou kartotékou musel nutně vykonávat člověk. Velkým impulzem pro změnu byl vývoj počítačů. Později se začaly vyvíjet první elektronické databáze.

Význam slova, termín, co je to Databáze? Definice výrazu Databáze. Co znamená odborný pojem Databáze z kategorie Počítače?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Databáze s kolegy na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Databáze se nachází v sekci Počítače

Klíčová slova: přesný výraz, co znamená, význam slova, slovo, Databáze, definice, synonymum, význam pojmu, co to je, slovník, wiki, popis, popis, termín, Počítače

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Databáze? resp. co to je Databáze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Databáze, odpověď na dotaz co je to Databáze?. Víte např. kdo to je Reptilián? Znáte a víte kdo je Umělec? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Databáze v jiné sekci než Počítače. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?