Co je to?
Výraz, termín, definice slova Roráty. Co znamená odborný pojem Roráty z kategorie Náboženství?

Co je to Roráty? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Roráty

Roráty jsou zvláštním druhem duchovního obřadu v době adventu. Jedná se o ranní mariánské mše, které jsou typické tím, že hlavní téma mše je doprovázeno sborovým zpěvem náboženských písní, která se k tématu vztahují.
Roráty jsou typické pro českou kulturu a pocházejí již z doby vlády Karla IV. K úpadku rorátů docházelo v 18. století jako důsledku josefinských reforem. O dvě století později započala snaha o obnovu této specifické tradice.

Význam slova, termín, co je to Roráty? Výraz, termín, definice slova Roráty. Co znamená odborný pojem Roráty z kategorie Náboženství?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Roráty? Pak se o tuto stránku podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Roráty je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: co znamená, popis, termín, význam pojmu, Náboženství, wiki, slovník, definice, pojem, přesný význam, Roráty, slovo, informace, Náboženství, co to je, synonymum

Ve Wikipedii se o heslu Roráty dozvíte následující

Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je příznačné střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního tématu.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Roráty? resp. co znamená výraz Roráty? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Roráty, odpověď na dotaz co je to Roráty?. Víte např. kdo to je Ondřej Havelka? Znáte a víte kdo je Diletant? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Náboženství. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.