Co je to?
Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Co je to Jáhen? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Jáhen?

Jáhen je pojem z křesťanské církve. Jiným slovem se označuje také jako diákon. Jedná se o osobu, která je vysvěcena a je pověřena konáním různých služeb, většinou administrativních nebo charitou, což znamená správu farnosti nebo návštěvy nemocných. Jáhen se aktivně zúčastňuje bohoslužeb, čte náboženské texty, věnuje se výuce věřících a plní i další funkce jako vykonávat obřadní úkony při křestech, svatbách nebo pohřbech.
V části církví je jáhen prvostupňovým knězem a má i typický oděv – kněžské roucho s rukávy, které se nazývá dalmatika. Barva odpovídá liturgii, přes roucho nosí jáhen na levém rameně štolu sepnutou na boku. Jáhen může být trvalý nebo dočasný, trvalý musí mít rodinné zázemí a ženu, být absolventem kněžského studia a dosáhnout věku 35 let.

Význam slova, termín, co je to Jáhen? Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Jáhen s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Jáhen patří do kategorie Náboženství

Klíčová slova: Jáhen, slovník, definice, co to je, synonymum, informace, význam slova, pojem, formulace, co znamená, Jáhen, vysvětlení, termín, přesný výraz, význam, heslo

Co označuje termín Jáhen? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Jáhen? resp. jaký je význam slova Jáhen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jáhen, odpověď na dotaz co je to Jáhen?. Víte např. kdo to je Jean Reno? Znáte a víte kdo je Křemílek? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Náboženství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.