Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Co to je Hřích? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Hřích?

Hřích je jedním z důležitých náboženských pojmů. Většinou je jako hřích označováno jednání zaměřené proti jiným lidem a proti Bohu. V původním významu byla hříchem nazývána také chyba nebo omyl, a dokonce i myšlenka. Biblická náboženství označují hřích i jako prohřešek proti řádu, popřípadě jako vzpouru proti Bohu.
Setkat se můžeme s pojmem všední (lehký) nebo těžký hřích. Těžký hřích má za důsledek odsouzení člověka a jeho vyloučení ze společenství Boha, všední hřích je označení pro méně závažný přestupek nebo ne zcela plně vědomé jednání.

Význam slova, termín, co je to Hřích? Odborný termín, výraz, slovo Hřích. Co znamená pojem Hřích z kategorie Náboženství?

Chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Hřích s vašimi přáteli na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Hřích patří do kategorie Náboženství

Klíčová slova: Hřích, přesný výraz, Náboženství, slovo, význam slova, co to je, Hřích, přesný význam, termín, Náboženství, co znamená, definice, formulace, popis, synonymum, význam

Co označuje termín Hřích? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev. V biblických náboženstvích, v křesťanství, v judaismu a islámu, vyjadřuje hřích přesvědčení, že špatné jednání, hanebnost, zločin nezakládá jen vinu mezi lidmi, nýbrž znamená (také) porušení smlouvy (zákona) a řádu stvořeného světa a tím i vzpouru proti Bohu. Tomáš Halík definuje hřích jako „odcizení vůči Bohu i lidem i sobě samému, svému nejvlastnějšímu určení“.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Hřích? resp. co označuje slovo Hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hřích, odpověď na dotaz co je to Hřích?. Víte např. kdo to je Jan Cemper? Znáte a víte kdo je Zbyněk Stanjura? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Náboženství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?