Co je to?
Definice výrazu, termínu Fundamentalismus. Co znamená odborný pojem Fundamentalismus z kategorie Náboženství?

Co je to Fundamentalismus? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Fundamentalismus?

Fundamentalismus je pojem označující zásadní setrvávání na základních principech. Pojem pochází z latiny, fundamentum znamená právě základ.
Označení fundamentalismus se používá nejčastěji v oblasti náboženství, kde jsou takto pojmenovány směry, které trvají na doslovném výkladu zásadních dokumentů a knih a také na přesném využití těchto výkladů v praktickém životě. Fundamentalismus se vyznačuje netolerováním jiných názorů.

Význam slova, termín, co je to Fundamentalismus? Definice výrazu, termínu Fundamentalismus. Co znamená odborný pojem Fundamentalismus z kategorie Náboženství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Fundamentalismus je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: heslo, Fundamentalismus, vysvětlení, co to je, termín, Náboženství, Fundamentalismus, formulace, přesný výraz, co znamená, význam, informace, přesný význam, Náboženství, slovo, význam slova

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Fundamentalismus můžete dozvědět následující

Fundamentalismus (z latinského fundamentum - základ) je urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu. Nejčastěji je užíván ve spojitosti s náboženstvím, kde označuje směry, vyžadující doslovný výklad základních textů a jejich aplikaci do života. Bývá spojen s přesvědčením o absolutnosti vlastní pravdy, provázeným netolerancí k odlišným názorům či bohům (monoteismus). Zatímco zvenčí jsou zastánci označováni jako fundamentalisté, sami se vnímají jako pokračovatelé tradice, kterým je cizí moderna. Často jej doprovází moralizování a nacionalismus (xenofobie, straní se globalizace).

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Fundamentalismus? resp. co je to Fundamentalismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fundamentalismus, odpověď na dotaz co je to Fundamentalismus?. Víte např. kdo to je Proděkan? Znáte a víte kdo je Rektor? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Náboženství). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.