Co je to?
Odborný výraz, definice slova Evangelium. Co znamená pojem Evangelium z kategorie Náboženství?

Co je to Evangelium? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Evangelium?

Evangelium je text, který je součástí Bible a popisuje život a skutky Ježíše Krista. Základní čtyři evangelia nesou jména apoštolů – Matouš, Marek, Lukáš, Jan. V evangeliích vystupuje Ježíš Kristus jako reálná postava a události jsou popisovány tak, jako by se skutečně staly.
Evangelia se zachovala ve více rukopisech, proto se některé popisy mohou rozcházet. Přes rozdílné vědecké pohledy a názory jsou evangelia považována za poměrně spolehlivé historické prameny.

Význam slova, termín, co je to Evangelium? Odborný výraz, definice slova Evangelium. Co znamená pojem Evangelium z kategorie Náboženství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Evangelium s blízkými na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Evangelium patří do kategorie Náboženství

Klíčová slova: význam pojmu, informace, Náboženství, pojem, Náboženství, přesný výraz, termín, slovník, Evangelium, vysvětlení, slovo, popis, formulace, přesný význam, co to je, Evangelium

Co znamená pojem Evangelium? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Texty vznikaly desetiletí po Ježíšově smrti. Čtyři evangelia zahrnutá do Nového zákona se nazývají kanonická, ostatní se označují jako apokryfní.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Evangelium? resp. co znamená Evangelium? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Evangelium, odpověď na dotaz co je to Evangelium?. Víte např. kdo to je Chalífa? Znáte a víte kdo je Soudkyně Barbara? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Náboženství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?