Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Co je to Dharma? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Dharma

Dharma je pojem, který je možno chápat v několika úrovních. Původní význam je možno vyjádřit jako zákon, právo či řád, tedy něco, co je dané a pevné. Často je dharma označována jako přírodní zákon věčného vzniku i zániku. Jiný výklad znamená mravní zákony, tedy něco správného a dovoleného, pravidla a předpisy.
Pojem se užívá v buddhistické filozofii, kde byla dharma učením i systémem, pravdou i spravedlností, který existuje nezávisle na člověku a není potřeba ji dokazovat nebo vysvětlovat. Výkladu termínu se věnoval i dalajláma, který vycházel z významu slova v sanskrtu. Zde se jedná o držení, a je vysvětlováno jako cokoli, co napomáhá dotčené osobě vyhnout se děsu a obavám a také obtížným situacím, které vznikají pod vlivem škodlivých emocí. Dharma a její dodržování vede k dokonalosti, při jejím přijímání jako učení nesmí člověk trpět přesně definovanými nedostatky.

Význam slova, termín, co je to Dharma? Definice odborného termínu, slova Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Dharma s kamarády na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Dharma je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: vysvětlení, informace, definice, heslo, přesný výraz, formulace, význam slova, přesný význam, význam pojmu, význam, co to je, popis, termín, popis, pojem

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Dharma? resp. co znamená slovo Dharma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dharma, odpověď na dotaz co je to Dharma?. Víte např. kdo to je Korektor? Znáte a víte kdo je Suflér? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Náboženství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.