Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Vektor. Co znamená pojem Vektor z kategorie Matematika?

Co to je Vektor? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Vektor

Veličina, kterou charakterizuje její velikost a směr. Obyčejné číslo má přitom jenom velikost. Vektor popisujeme pomocí souřadnic v souřadnicovém systému. V matematice velikost vektoru určuje číslo, ve fyzice počet fyzikálních jednotek a zároveň směr, jímž působí. V grafickém znázornění vypadá vektor jako šipka.

Význam slova, termín, co je to Vektor? Odborný termín, výraz, slovo Vektor. Co znamená pojem Vektor z kategorie Matematika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Vektor s kolegy na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Pojem Vektor je v kategorii Matematika

Co znamená pojem Vektor? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr. Tím se liší od obyčejného čísla, neboli skaláru, které má pouze velikost.

Příkladem vektoru je síla — má velikost a směr, a více sil se skládá dohromady podle zákona o skládání sil - rovnoběžníkového pravidla. Vektory se ve fyzice obvykle popisují pomocí souřadnic, které ovšem závisí na volbě souřadnicových os.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Klíčová slova: co to je, Matematika, význam, Matematika, synonymum, wiki, popis, popis, informace, přesný výraz, co znamená, přesný význam, heslo, význam pojmu, slovo

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Vektor? resp. co je to Vektor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vektor, odpověď na dotaz co je to Vektor?. Víte např. kdo to je Velký vezír? Znáte a víte kdo je Regent? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Matematika. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem