Co je to?
Odborný výraz, definice slova Průsečík. Co znamená pojem Průsečík z kategorie Matematika?

Co je to Průsečík? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Průsečík

Průsečík je pojem z geometrie a je to bod, v němž se protínají dvě přímky, případně rovina a přímka.

Význam slova, termín, co je to Průsečík? Odborný výraz, definice slova Průsečík. Co znamená pojem Průsečík z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Průsečík je v kategorii Matematika

Klíčová slova: význam, Průsečík, význam slova, informace, Průsečík, přesný význam, Matematika, termín, slovo, co to je, Matematika, co znamená, heslo, vysvětlení, slovník, pojem

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Průsečík dozvíte následující

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech:

1. v užším smyslu pro bod, který je průnikem dvou křivek nebo křivky a plochy
2. v širším smyslu pro množinu bodů, která je průnikem libovolných dvou geometrických útvarů

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Průsečík? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Průsečík? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Průsečík, odpověď na dotaz co je to Průsečík?. Víte např. kdo to je Martha Issová? Znáte a víte kdo je Básník? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Matematika). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.