Co je to?
Definice výrazu, termínu Obor hodnot. Co znamená odborný pojem Obor hodnot z kategorie Matematika?

Co je to Obor hodnot? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Obor hodnot

Obor hodnot patří k vlastnostem funkcí. Jedná se o množinu všech prvků, ke kterým se vztahuje určitá funkce. K přípustným hodnotám argumentu vždy náleží pouze jedna hodnota. Souhrn těchto hodnot pak tvoří obor hodnot. Tento obor hodnot je množinou nebo podmnožinou všech reálných čísel a zapisuje se stejně jako definiční obor.
Jedná se tedy o množinu všech reálných čísel, které lze získat jako výstupní hodnoty příslušné funkce, jsou – li za proměnnou dosazeny přípustné hodnoty.

Význam slova, termín, co je to Obor hodnot? Definice výrazu, termínu Obor hodnot. Co znamená odborný pojem Obor hodnot z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s blízkými na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Obor hodnot patří do kategorie Matematika

Klíčová slova: význam, synonymum, co znamená, Obor hodnot, Obor hodnot, co to je, heslo, definice, přesný výraz, pojem, přesný význam, informace, termín, význam slova, popis, Matematika

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Obor hodnot? resp. co přesně označuje termín Obor hodnot? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obor hodnot, odpověď na dotaz co je to Obor hodnot?. Víte např. kdo to je Filatelista? Znáte a víte kdo je Student? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Matematika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.